Vpis
Računalniški center Univerze v Mariboru SLO | ENG

​​​Povezljivost

Eduroam

 • ​​prenova strežnika za avtentikacijo (radius) uporabnikov v brezžično omrežje Eduroam z digitalno identiteto;

Omrežje UM

 • prenova omrežja v tri-nivojsko arhitekturo;

 • vključitev in vpeljava IPv6;

 • zamenjava osrednjih in WAN stikal, posodobitev omrežne opreme na rektoratu in v ŠD (menjave stikal), nov optični kabel Smetanova – Gosposvetska ter MF - Smetanova in priprave na vzpostavitev sekundarne lokacije na MF;

 • ureditev sheme internetnega omrežja na UM (hrbtenično omrežje, članice), ureditev avtomatskega arhiviranja konfiguracij omrežnih naprav na UM (rancid), ureditev usmerjanja omrežnega prometa med internetnim omrežjem UM in internetnim omrežjem ARNES (BGP protokol), ureditev usmerjanja omrežnega prometa v hrbteničnem omrežju UM (OSPF protokol), ureditev ločenih usmerjevalnih tabel v hrbteničnem omrežju UM (funkcionalnost VRF lite), postavitev orodja za avtomatski izris shem hrbteničnega omrežja UM ter članic UM (mnet), postavitev strežnika za pridobitev IP naslovnega prostora iz omrežnih naprav na UM (NAV - Network Administration Visualized), vpeljava L2 varnostnih mehanizmov na omrežnih stikalih UM, vpeljava upravljalnika za konfiguracijo in nadzor dostopnih točk AeroHive na UM, vzpostavljen sistem za zbiranje in analiziranje dnevniških datotek iz strežnikov ter omrežnih naprav (Graylog cluster, LogArchive, OMS), vzpostavitev samodejnih konfiguracij omrežne opreme (Ansible), vzpostavitev DHCP za končne uporabnike;

 • vzpostavitev požarne pregrade UM v hrbtenično omrežje UM, vzpostavitev VPN storitve UM;

 • vključitev zunanjih članic UM v hrbtenično omrežje UM (FL, FE, FOV, FT, …) in pomoč pri konfiguracijah omrežnih stikal na članicah UM;

 • vključitev v RIPE;

 • prehod iz osrednje univerzitetne domene iz uni-mb.si na um.si (za protokol http);

 • priprava specifikacij za nakup omrežne opreme na UM in svetovanje IKT koordinatorjem;

Telefonija

 • ​vpeljava IP telefonije na UM;​​