Vpis
Računalniški center Univerze v Mariboru SLO | ENG

Ostalo

 • delitev z​nanja,​​ sodelovanje, izobraževanje: pripravili in vodili smo več sto sestankov s strokovno vsebino, za zaposlene kot tudi zunanje deležnike (podjetja, UL ipd.);
 • javna nar​​​očila: priprava tehnične doku​mentacije in izvedba javnih naročil (računalniška oprema, fiksna in mobilna telefonija, študentske izkaznice, multifunkcijske naprave, Oracle vzdrževanje, omrežje, AIPS, diplomske listine);

 • iz začetnih nič (0) pridobitev številnih industrijskih certifikatov: ITIL, PRINCE2, CISCO, Veeam, Microsoft, VMWare, Certified Business Process Manager;

 • vzpostavitev sistema pooblaščencev na fakultetah (IKT koordinatorji, koordinatorji za E-izobraževanje), priprava izobraževanj za sodelavce, periodični sestanki informativno-strokovno-usmerjevalne narave;

 • sodelovanje

  • ​v delovnih skupinah: delovna skupina Rektorske konference (predsednik dr. Izidor Golob 2015-), strokovni svet Arnes (predsednik dr. Izidor Golob 2016-), v delovni komisiji za pripravo anket;

  • sodelovanje s policijo, sodišči, informacijsko pooblaščenko ob varnostnih incidentih;

  • sodelovanje z MIZŠ (vezano na eVŠ);

 • ​​pridobivanje in sodelovanje na projektih: ARRS, Moodle Inspire, DidaktUM, BLATT, ARRS ter pripravljenih več drugih projektov;

 • priprava letnih poročil (ARRS, samoevalvacija, reakreditacija UM) ter projektnih poročil (BLATT, Didakt.um);

 • kadrovske spremembe in prestrukturiranje, posodobitev opisa delovnih mest oz. delovnih nalog, popis procesov in postopkov;

 • mentoriranje dijakov, študentov;

 • dvig motivacije za delo / izboljšanje odnosov v okviru služb;

 • priprava in ureditev finančnega načrta in nadzor nad financami RCUM-a (usklajenost z odobrenim načrtom, zahtevki, pogodbami in naročilnicami);

 • primerjava RCUM-a z drugimi računalniškimi centri po svetu, glede na druge institucije s področja izobraževanja (Gartner, BencheIT);

 • izvajanje zunanjih storitev za ŠD;

 • izvajanje overjanja uporabnikov za Grid Instituta Jozef Stefan;

 • samopostrežno pridobivanje SSL certifikatov s strani uporabnikov (zaposleni, študenti) za strežnike in osebno uporabo;

 • zaradi relativno velike fluktuacije kadra za potrebe zaposlovanja izvedli več kot 100 zaposlitvenih intervjujev.​​