EuroCC – Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC

EuroCC – Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC” je projekt, ki se izvaja v okviru programa Evropske unije Obzorje 2020, v katerem so vse sodelujoče države zadolžene za ustanovitev nacionalnih kompetenčnih centrov na področju visokozmogljivega računalništva (HPC) v svojih državah. Naloga nacionalnih kompetenčnih centrov je usklajevanje dejavnosti na nacionalni ravni na vseh področjih, ki so povezana s HPC, prav tako bodo služili kot glavna kontaktna točka za uporabnike s področja znanosti, industrije, za sedanje in bodoče HPC-strokovnjake in širšo javnost. Projekt EuroCC se sofinancira v višini 50 % prek programa Obzorje 2020 (Skupno podjetje EuroHPC) in 50 % prek lastne soudeležbe držav partneric.

Projekt, v katerem sodeluje 34 članic in pridruženih članic, koordinira HLRS – superračunalniški center iz Stuttgarta. Cilj projekta je dvig nivoja uporabe tehnologij HPC, HPDA in AI v sodelujočih državah. V ta namen se bodo vzpostavili nacionalni kompetenčni centri, ki bodo odgovorni za pregled in dokumentacijo osnovnih kompetenc na področjih HPC, HPDA in AI. Cilj je, da se omogoči uporabo HPC različnim ciljnim skupinam uporabnikov, od znanosti, industrije, javne uprave in širše družbe.

Slovenski nacionalni kompetenčni center v projektu EuroCC sodeluje kot konzorcij 10 partnerjev  SLING, ki ga vodi Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Ostali partnerji v projektu so Arctur d.o.o., Fakulteta za informacijske študije, Institut informacijskih znanosti, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski inštitut, Ministrstvo za javno upravo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici.

Projekt traja od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2022.Blended Learning: Advanced Teacher Training​​

blatt.pngTempus projekt spodbuja implementacijo strategij poučevanja, ki so osredotočene na študenta (sodobne, inovativne metode, aktivno učenje,...). Namen projekta ni le vključevanje novih metodologij, temveč vpeljava temeljitih sprememb in modernizacija sedanjih učnih načrtov na Univerzi v Prištini. Sodelujoči partnerji v projektu bodo s primeri dobrih praks nudili podporo strokovnemu razvoju profesorjev na Univerzi v Prištini in univerzi pomagali rasti v smeri bolj poglobljenega izvajanja bolonjskih načel.

Pomembni področji projekta sta sistematična implementacija izobraževalne tehnologije ter pregled in analiza učnih rezultatov, ki bodo odraz vpeljave modela kombiniranega učenja (angl. blended learning) za izbrane učne enote (področja: angleški jezik in angleška književnost, interna medicina, oftalmologija, okoljske tehnologije in trajnostna arhitektura).

​Cilji projekta:

  • izboljšanje praks učenja in poučevanja skozi pedagoško inovativno uporabo izobraževalnih tehnologij
  • spodbujanje učenja, ki je osredotočeno na študenta
  • uvedba stalnega nadzora nad napredkom študentov​
Koordinator:
Partnerji:
Trajanje: 15. 10. 2012 – 14. 10. 2015 (36 mesecev)
Vrednost projekta: 359.370,38 EUR
 
Spletna stran projekta: http://www.tempusblatt.pr.ac.rs/​
 
 
Serija webinarjev:
Promocijski video:

​​
Gradiva v srbskem jeziku: Materijali na srpskom jeziku
Gradiva v angleškem jeziku: ​Materials in English Language​​

​​​Blended Learning Advanced Teacher Training is an EC funded project.
530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR