​​​​​Blended Learning: Advanced Teacher Training​​

blatt.pngTempus projekt spodbuja implementacijo strategij poučevanja, ki so osredotočene na študenta (sodobne, inovativne metode, aktivno učenje,...). Namen projekta ni le vključevanje novih metodologij, temveč vpeljava temeljitih sprememb in modernizacija sedanjih učnih načrtov na Univerzi v Prištini. Sodelujoči partnerji v projektu bodo s primeri dobrih praks nudili podporo strokovnemu razvoju profesorjev na Univerzi v Prištini in univerzi pomagali rasti v smeri bolj poglobljenega izvajanja bolonjskih načel.

Pomembni področji projekta sta sistematična implementacija izobraževalne tehnologije ter pregled in analiza učnih rezultatov, ki bodo odraz vpeljave modela kombiniranega učenja (angl. blended learning) za izbrane učne enote (področja: angleški jezik in angleška književnost, interna medicina, oftalmologija, okoljske tehnologije in trajnostna arhitektura).

​Cilji projekta:

  • izboljšanje praks učenja in poučevanja skozi pedagoško inovativno uporabo izobraževalnih tehnologij
  • spodbujanje učenja, ki je osredotočeno na študenta
  • uvedba stalnega nadzora nad napredkom študentov​
Koordinator:
Partnerji:
Trajanje: 15. 10. 2012 – 14. 10. 2015 (36 mesecev)
Vrednost projekta: 359.370,38 EUR
 
Spletna stran projekta: http://www.tempusblatt.pr.ac.rs/​
 
 
Serija webinarjev:
Promocijski video:

​​
Gradiva v srbskem jeziku: Materijali na srpskom jeziku
Gradiva v angleškem jeziku: ​Materials in English Language​​

​​​Blended Learning Advanced Teacher Training is an EC funded project.
530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR