​​​​​​​Projekat BLATT: Materijali o korišćenju nastavnog e-okruženja Moodle


 
moodle-logo.png
 

 
Priručnik i kolekcija videa o korišćenju nastavnog e-okruženja Moodle su nastali u okviru projekta BLATT.

Priručnik o nastavnom e-okružen​ju Moodle:

Sljedeći video snimci su pripremljeni za korisnike Moodla. Video snimci su pripremljeni na primjeru e-okruženja Moodle Univerziteta u Mariboru u okviru nastavne jedinice Uvod u Moodle.
​Blended Learning Advanced Teac​her Training is an EC funded project.
530266-TEMPUS-1-2012-1-XK-TEMPUS-JPCR

 
Zvučna traka​: Acoustic Breeze - Bensound.com​