NOOIktOprema2022_logotipi.png
NOO IKT Oprema 2022

Projekt "NOO IKT oprema 2022“ v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 2.780.748,24 EUR (vključuje DDV), ki ga sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, zajema prenovo informacijskih sistemov za podporo administrativnih procesov.

Cilj projekta je do 30. 9. 2025 prenoviti informacijske sisteme javnih visokošolskih zavodov ter javne visokošolske knjižnice v podporo administrativnim procesom za celovito digitalno poslovanje, kar bomo na Univerzi v Mariboru dosegli s prenovo centralnih informacijskih sistemov za podporo administrativnim procesom ob predhodni prenovi strojne opreme, na katerih se izvajajo informacijski sistemi.

Vrednost celotne izvedbe projekta z investicijami znaša 2.780.748,24 EUR.

Začetek projekta: 6. 9. 2022
Konec projekta: 30. 9. 2025

Projektno specifični kazalnik učinka »Število prenovljenih informacijskih sistemov za podporo administrativnih procesov za celovito digitalno poslovanje« z izhodiščno vrednostjo 0 ter ciljno vrednostjo 5 bomo dosegli s prenovo petih večjih centralnih informacijskih sistemov Univerze v Mariboru.

Projekt se vpeljave podpore digitalnemu poslovanju loteva celovito, s prenovo enotnega ekosistema informacijskih sistemov za integrirano delovanje celotne organizacije, v skladu z dobro prakso v stroki.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. OZ. 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV za projekt NOO IKT Oprema 2022​

Medijske objave:


Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost, v okviru razvojnega področja Digitalna preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2), za ukrep investicija J Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa in podukrep Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu, projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ.