Vpis
Računalniški center Univerze v Mariboru SLO | ENG

​​​​​​Projekti

Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM) kot osrednji infrastrukturni center za področje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) zagotavlja raziskovalnim, pedagoškim in ostalim delavcem ter študentom dostop do IKT storitev in informacij. Univerza v  Mariboru (UM) ima cca. 15.000 študentov in zaposluje cca. 1800 ljudi. RCUM, ki izvaja funkcijo osrednje IT podpore, zaposluje 18 oseb (18 FTE). Za izvajanje posameznih opravil se najemajo zunanje storitve (v obsegu 2 FTE).

Izvedene in načrtovane aktivnosti se izvajajo v skladu z univerzitetno strategijo. Komunikacija z več kot 30.000 uporabniki (zaposleni, študenti s statusom, študenti, ki so prekinili študij, diplomanti) poteka večinoma preko strokovnih služb članic (IKT koordinatorji, zaposleni v referatih, koordinatorji za e-izobraževanje), ki v okviru svoje pristojnosti in odgovornosti rešujejo težave najprej lokalno. Samodejno se upravlja z več kot 250.000 uporabniškimi pravicami. RCUM letno pripravi in izvede več deset sestankov in izobraževanj (IKT koordinatorji, koordinatorji za e-izobraževanje, izobraževanje za zaposlene na rektoratu, izobraževanje o učnem okolju Moodle, izobraževanja za zaposlene v referatih / službe za organizacijo študija, predstavitev IKT storitev za osebje na članicah, projektni sestanki, predstavitev varnostne politike). Komunikacija s strokovnimi službami na rektoratu in po članicah poteka na dnevni ravni.

Sodelovanje z zunanjimi deležniki poteka preko stikov s številnimi partnerji in principali (strokovni dialog, izobraževanja, konference, predstavitve) ter zunanjimi izvajalci storitev (izvajanje projektov, vzdrževanje, nabava). Dosežki niso neopaženi: za uspešno delo na področju upravljanja identitet in dostopov smo bili v okviru ene največjih svetovnih korporacij na področju IT (DELL) postavljeni kot vzorčni primer (»svetel zgled dobre prakse v regiji«). Delo z zunanjimi izvajalci zahteva od vključenih zaposlenih veliko mero sodelovanja, tako pri pripravi zahtev kot pri spremljanju, razumevanju, vpeljavi in uporabi končne rešitve.

Od leta 2010 do 2015 je bil RCUM deležen številnih kadrovskih, organizacijskih in vsebinskih sprememb. Poleg menjav vodij služb (Služba za razvoj in vzdrževanje računalniškega sistema, Služba za informacijski sistem) je bila pozornost namenjena izboljšanju delovne klime, dvigu strokovnosti in dopolnitev manjkajočih znanj, dvigu nivoja stanja IT storitev ter dokumentiranju procesov in sistemov.

Kadrovska situacija se je sicer v letu 2016 stabilizirala, v letih 2018, 2019 pa je ponovno zelo kritična. Obseg dela se je že do 2016 izjemno povečal, ne da bi se pri tem ustrezno povečevalo število zaposlenih na RCUM. Glede na zaostrene gospodarske pogoje, ko ni možno zagotoviti ustreznega števila zaposlenih, in ob tem, da morajo biti nujne naloge vseeno opravljene, se moramo zavedati, da pri tem trpi kakovost. Prav tako pa je posledica omenjenega preobremenjenost posameznikov. Dejstvo je tudi visoka ranljivost v primeru fluktuacije kadra, saj manjše število zaposlenih pokriva zelo kompleksne sisteme in je tak kader nemogoče uspešno nadomestiti na krajši rok (odsotnosti) oz. v času odpovednega roka. Dodatna težava so nizko ovrednotena delovna mesta, zato je tudi ob odobrenih zaposlitvah težko najti ustrezen kader, ki bi lahko strokovno in kvalitetno opravljal delo, ki je na večini delovnih mestih v RCUM zelo zahtevno in odgovorno.

Na področju računalniških sistemov se je sledilo ciljem standardizacije in konsolidacije (npr. virtualizacija). Danes robustna in fleksibilna omrežna in strežniška infrastruktura, podvržena rednemu nadzoru z nadzornim sistemom, redni posodobitvi (sledenje aktualnim verzijam strojne in programske opreme) in sprotnemu vzdrževanju deluje brez večjih izpadov in napak. Definirani so bili tudi številni interni procesi ter standardni postopki.​

Po usmeritvi v ponujanje IT storitev ter določitvi skrbnikov je bilo v preteklih letih veliko truda vloženega v izobraževanje zaposlenih. Od začetnih nič (0) certifikatov, ima danes ekipa pridobljenih več kot 10 industrijskih certifikatov, zato smo sposobni bolje izkoristiti možnosti opreme oz. sistemov, prav tako pa z njimi izkazujemo svoje strokovno znanje. Le-to redno širimo na številnih sestankih, ki jih pripravljamo za sodelavce.​​