Vpis
Računalniški center Univerze v Mariboru SLO | ENG
Skip Navigation LinksIT UM SI > Računalniški center > Projekti > Elektronska pošta

​​​​​Elektronska pošta

Exchange:

 • načrtovanje in uvedba osrednjega sistema e-pošte (Exchange), kot nadomestilo 99 e-poštnim strežnikom na UM ter implementacija varnostnih sistemov na strežnikih (PureMessage);

 • posodabljanje in nadgradnja sistema za e-pošto: sedaj Exchange 2016 v gruči, uporabniško dostopen preko razporejevalnika bremen, s funkcionalnostmi Office Online Serverja;

 • vzpostavitev spletne arhivske mape (Microsoft Office 365 Online Archive) z neomejeno kapaciteto;

 • prenova robnih sistemov za elektronsko pošto: uvedba SPF/DKIM/DMARC, vključitev novih ClamAV podpisov, uglaševanje SpamAssassina, vključitev črnih seznamov, poročilni sistem in statistika, opozorilni sistemi (čakalne vrste, uvrstitev na črne sezname), monitoring delovanja preko različnih zunanjih ponudnikov;

 • vzpostavitev sistema razporejevalnikov bremen (Exchange) in vzpostavitev centralnega spletnega strežnika za testno in produkcijsko okolje;

 • Exchange Hybrid (online Archive, unlimited archive, modern attachment);

 • brisanje poštnih predalov za onemogočene AD račune (po treh mesecih), skladno z IVP;

Office 365:

 • implementacija Microsoft Office 365 (v času pisanja so na voljo aplikacije: OneNote, Class Notebook, Sway, Word, PowerPoint, Excel, OneDrive​​​, Forms, Planner, video, SharePoint, Delve, Yammer, Project, Power Bi, PowerApps, Flow, Stream, Teams, Dynamics 365), integracija z UM, upravljanje (ureditev in nadzor nad licencami), Microsoft Office za študente (vključitev v program Microsoft Student Advantage) in za zaposlene; vpeljava dvofaktorske avtentikacije za administratorski dostop do Microsoftovih storitev (O365, Azure, OMS,…), poročilni sistem;

 • implementacija Azure AD Connect, ki nadomešča vpeljan DirSync;

Distribucijski seznami:

 • prenova sistemov za distribucijske sezname, priprava samodejno upravljanih seznamov za zaposlene in študente ( zaposleni@, pedagoski.clanica@ itd,…);
 • vzpostavitev sistema za pripravo podatkov za pošiljanje pošte s sistemom Mailman;
 • vzpostavitev ter prilagajanje sistema za pošiljanje SMS sporočil študentom in zaposlenim (obvestila, dvofaktorska avtentikacija);