Vpis
Računalniški center Univerze v Mariboru SLO | ENG

Aplikacije

 • ​prenos odločanja glede vsebine in prioritet na vsebinske nosilce (naročnika);

AIPS:

 • ​prenova AIPS (prehod na aktualne verzije sistemske programske opreme), prenova spletnega AIPS (CGP UM, nove tehnologije, mobilna uporaba), implementacija poračunavanja, sistemskega obveščanja, implementacija PPA, revizijska sled, integracija AIPS-FIPS-KIS-Moodle, implementacija anket (o pedagoškem procesu, o zadovoljstvu s študijem, o zaposljivosti), vpeljava eVŠ, stabilizacija delovanja, vzpostavitev testnega okolja, ureditev procesov dela ter konsolidacija funkcionalnosti ter izpisov za študentsko in izpitno evidenco (shranjenih več kot 6.000.000 izpitnih prijavnic), tehnološka prenova, razvoj novih funkcionalnosti za podporo delu komisijam, študentov na izmenjavi, Alumni; uvedba enotne identifikacije študenta, priprava navodil, priprava dokumentacije, video vodiči, prenova procesa zaračunavanja študentom (integracija AIPS-FIPS), avtomatsko zaračunavanje opravljanja izpitov, avtomatske blokade študentov neplačnikov, vzpostavitev tehnične dokumentacije za AIPS, razmejitev reševanja težav glede na to, ali so vsebinska ali tehnična (preusmeritev študentskih vprašanj na referate, vsebinskih na Oddelek za študijske zadeve);

 • vpeljava periodičnih izobraževanj za uporabnike (AIPS);

 • uvedba nove študentske izkaznice, integracija funkcionalnosti čitalcev izkaznic v AIPS, načrtovanje in postopki za izmenjavo podatkov z zunanjim izvajalcem;

 • osnutki pravilnikov in implementacija sprememb pravilnikov oz. zakonodaje;

 • prenova in konsolidacija pomožnih aplikacij (za prikaz predmetnikov bolonjskih programov s spletno izbiro učnih enot za medfakultetno izbiro, za rezervacije prostočasnih športnih aktivnosti, za vnos baze projektov, za mednarodne izmenjave študentov);

 • razni projekti za povečanje kakovosti podatkov (AIPS, KIS, FIPS) - evidentiranje napak in obveščanje pristojnih na posameznih članicah;

Internet in intranet:​

 • popolna prenova spletnih strani univerze, tako tehnološko kot tudi vsebinsko (um.si), implementacija telefonskega imenika UM;

 • vzpostavitev nove spletne strani it.um.si (z metro vmesnikom) s predstavitvijo IT storitev v slovenskem in angleškem jeziku ter funkcionalnostjo objave in distribucije novic;

 • izdelava spletnih strani in nudenje podpore pri spletnih projektih (nekatere od njih so medtem že postale neaktivne): raz.um.si, alps-adriatic, Rektorska konferenca RS, Tekmovanje vin, OutOfTheBox (organizacijski odbor), IREG, excellence.um.si, forum.um.si, Projekti UM v okviru EPK (Hiša znanosti, Oaza kulture), Anketa.um.si, LetsGuide.eu, Po karierni poti, Vzhodna.si;

 • intranet aplikacije – vzpostavitev in vzdrževanje: Portal za usposabljanje kadrov (PoUK), E-seje, Uvedba intranet okolja za virtualno sodelovanje članic UM in drugih dobaviteljev v sklop intraneta UM (UM listine);

 • implementiran sistem za upravljanje kazalnikov na področjih pedagoške ter raziskovalne dejavnosti;

 • vzpostavitev internega sistema za nadzor nad zahtevki za naročila, naročilnicami in pogodbami RCUM na intranetu;

 • vpeljava glasovalnega sistema na sejah organov UM in podpora delovanju;

 • postavitev Sharepoint 2010, nadgradnja na Sharepoint 2013, SQL Always ON, postavitev Office Web Apps in integracija, integracija z ADFS, nadgradnja na Sharepoint 2016, postavitev Sharepoint 2016 v visoko razpoložljivostnem načinu, postavitev Office Online server in integracija;

 • vpeljava periodičnih izobraževanj za uporabnike (portali);

Moodle:

 • popolna prenova okolja za e-poučevanje: https://estudij.um.si, ločitev testnega in produkcijskega sistema, prehod na nacionalni (slovenski) jezikovni paket, posodabljanje in prevajanje jezikovnega paketa, implementacija digitalne identitete, vzpostavitev kontrole pra​vilnosti podatkov v Moodlu (uporabniki, učne enote, kategorije), zapis protokolov namestitev, kontrola prisotnosti malware v Moodlu; izvajanje in vzdrževanje meta povezav (izpis študentov, izvajalcev, kontrola izvedbe ob začetku študijskega leta), priprava protokola tvorjenja kohort v Moodlu in izvedba tvorjenja ter polnjenja s podatki, priprava dokumentacije, prehod fakultet na UM Moodle (EPF, FL), migracija podatkov, prilagajanje uporabniške teme, vzpostavitev različnih urnikov prenosa podatkov, nadgradnje, pripravljene testne postavitve ter sistem za izvajanje vseživljenjskega učenja;

 • postavitev koncepta koordinatorjev za e-izobraževanje na članicah, sodelovanje s koordinatorji za e-izobraževanje pri razvoju in vpeljavi programskih rešitev za področje e-izobraževanj;

 • organizacija Meseca e-izobraževanja (2015 - ), brošura, plakati; priprava treh 4-tedenskih tečajev na daljavo, na temo uporabe Moodla (začetni, nadaljevalni, napredni);

 • sodelovanje na projektu ITCEdu (vzpostavitev Moodla; nagrada The international e-learning Award, Honorable Mention, E-Learning);

 • sodelovanje na EU projektu BLATT (2012-2015). Povabljeni k sodelovanju na projektu kot  vodilni partner z namenom promocije uporabe IKT v pedagoškem procesu zaradi dobre prakse pri uporabi Moodla;

KIS:

 • ​​​uvedba novega informacijskega sistema za kadrovski sistem ter sistem za obračun plač (migracija podatkov), priprava uporabniške dokumentacije, uvedba novega sistema za upravljanje z avtorskimi in podjemnimi pogodbami, nastavki za uvedbo novega sistema za upravljanje z osnovnimi sredstvi;

 • prenos skrbništva nad poslovnimi IS v strokovne službe, ki so odgovorne za ta področja;

Podpora:

 • prehod na prijavo napak na Podporo, prenova sistema za podporo uporabnikom, uvedba rešitve, priprava uporabniških navodil, izobraževanje;

 
 • InfoTable: vzpost​​​avitev in vzdrževanje odprtoko​dnega sistema XIBO;

 • implementaci​​ja različnih spletnih storitev za zagotavljanje podatkov;

 • avtomatsko testiranje (spletnih aplikacij): Selenium: vzpostavitev testnega in produkcijskega okolja z nameščenimi orodji za kreiranje, izvajanje in administriranje avtomatskega testiranja, realizacija avtomatskega proženja testnih scenarijev po določenih urnikih, administracija procesa proženja penetracijskih testov (analize log datotek, vodenje dokumentacije, obveščanje skrbnikov, nastavitve urnik​ov proženja),  priprava osnutkov osnovnih dokumentov testiranja (strategije, protokoli, priporočila), priprava predlog za vodenje dokumentacije avtomatskega testiranja;

 • vzpostavitev sistema za avtomatsko izvajanje penetracijskih testov izbranih spletnih strani in storitev;

 • priprava podatkov, procedur in spletne storitve za projekt RDI;

 • izvedba izobraževanj za zaposlene in študente (uporabnike) ter drugo publiko (kolegije dekanov, IKT koordinatorje, kolegij rektorja,…);​