Vpis
Računalniški center Univerze v Mariboru SLO | ENG
Skip Navigation LinksIT UM SI > Računalniški center > Projekti > Dostopi in varnost

​​​Dostopi in varnost​

  • ​vzpostavitev sistema za upravljanje identitet, vpeljana digitalna identiteta ime.priimek@[guest|student.]um.si in študentski univerzitetni e-naslov, matrika dostopnosti študentov in zaposlenih do storitev UM, uvedba osebnih in institucionalnih digitalnih identitet, ponastavitev uporabniškega gesla z dvofaktorsko avtentikacijo ter nastavki sistema za razširitev dvofaktorske avtentikacije na druge sisteme, poenotenje privilegiranih računov na UM, aplikacija za prevzem digitalne identitete za zaposlene (z možnostjo kreiranja poštnega predala pri prevzemu digitalne identitete), dokumentacija sistema, protokoli, IT-Kiosk z možnostjo “samopostrežbe" (Zahtevek za kreiranje e-poštnega predala, Povečanje limita za pošiljanje e-pošte ter Upravljanje digitalnih potrdil (certifikatov));

  • sistem za upravljanje identitet deluje popolnoma samodejno in glede na podatke v avtoritativnih virih dodaja in odvzema (ukinja) pravice vsem zaposlenim in študentom;

  • uvedba prijave z digitalno identiteto v vseh spletnih in namiznih aplikacijah, ki jih upravlja RCUM;

  • vključitev UM v federacijo identitet kot ponudnik identitet v okviru evropskega združenja Terena (AAI);

  • zagotavljanje avtentikacijskih mehanizmov za uporabnike UM za zunanje aplikacije (AD FS);

  • Dellov DEMO center za področje upravljanja identitet, »zgodba o uspehu« (»A smarter approach to user identities«);

  • informacijska varnostna politika (IVP): priprava dokumentov in sprejetje IVP na UM (krovna IVP, IVP za uporabnike, IVP za zunanje izvajalce, IVP za področje IKT), izdelava dodatnih dokumentov (npr. okrevalni načrt, strategija izdelovanja varnostnih kopij,…), priprava rednikov za vodenje dokumentacije o i​​​zvajanju nalog IVP, ki so v domeni RCUM (organizacija aktivnosti, terminski plani, tabele za evidentiranje aktivnosti, odgovornosti …), register varnostnih incidentov;

  • avtorizacije za IS pod skrbništvom RCUM: vzpostavljen proces in pripadajoča dokumentacija (poročila, obrazci) za preverjanje upravičenosti uporabniških dostopov do informacijskih virov, ki so pod skrbništvom RCUM;

  • izvedeni varnostni pregledi (omrežje, informacijski sistemi);

  • zaščita računalnika: nameščeni protivirusni in sistemi proti zlonamerni programski opremi na odjemalcih (Sophos Antivirus, Sophos Intercept-X);