​​​Upravljanje digitalnih potrdil (certifikatov)​​

Ustrezno obveščanje o poteku veljavnosti digitalnega potrdila bistveno pripomore pravočasnemu pridobivanju novega in s tem nemotenemu delu.

V IT-Kiosku je na voljo razdelek, kamor lahko vsak zaposlen naloži svoje digitalno potrdilo (le javni ključ digitalnega potrdila). Tako bo vsak lastnik digitalnega potrdila pravočasno (45, 30 in 15 dni pred potekom veljavnosti) obveščen o poteku veljavnosti po elektronski pošti.

Institucionalno digitalno potrdilo je potrdilo, ki je bilo izdano na podlagi zahtevka za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil za zaposlene poslovnih subjektov in ga je podpisala odgovorna oseba na Univerzi v Mariboru.

Upravljanje digitalnih potrdil v IT-Kiosku je namenjeno predvsem upravljanju institucionalnih potrdil (npr. digitalno potrdilo za dostop do eVŠ, strežniška potrdila,…), vendar se lahko uporablja tudi za vsa preostala (tj. fizična) digitalna potrdila. Le podatki o institucionalnih digitalnih potrdilih so na vpogled skrbniku sistema.

Povezave in navodila:

Navodila za dodajanje/odstranjevanje/spreminjanje digitalnih potrdil so na voljo tukaj.​