​Upravljanje digitalnih potrdil (certifikatov)​​

Ustrezno obveščanje o poteku veljavnosti digitalnega potrdila bistveno pripomore pravočasnemu pridobivanju novega in s tem nemotenemu delu.

V IT-Kiosku je na voljo razdelek, kamor lahko vsak zaposlen naloži svoje digitalno potrdilo (le javni ključ digitalnega potrdila). Tako bo vsak lastnik digitalnega potrdila pravočasno (45, 30 in 15 dni pred potekom veljavnosti) obveščen o poteku veljavnosti po elektronski pošti.

Institucionalno digitalno potrdilo je potrdilo, ki je bilo izdano na podlagi zahtevka za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil za zaposlene poslovnih subjektov in ga je podpisala odgovorna oseba na Univerzi v Mariboru.

Upravljanje digitalnih potrdil v IT-Kiosku je namenjeno predvsem upravljanju institucionalnih potrdil (npr. digitalno potrdilo za dostop do eVŠ, strežniška potrdila,…), vendar se lahko uporablja tudi za vsa preostala (tj. fizična) digitalna potrdila. Le podatki o institucionalnih digitalnih potrdilih so na vpogled skrbniku sistema.

Povezave in navodila:

Dodajanje in odstranjevanje digitalnih potrdil

  • ​Prijavimo se v IT-Kiosk. V meniju izberemo Moje nastavitve / Osebni podatki. Med zavihki izberemo Certifikati.
kiosk_certifikati.PNG 
  • Za dodajanje podatkov o novem certifikatu kliknemo »Prebrskaj«. Odpre se nam okno, s katerim na računalniku poiščemo javni ključ digitalnega potrdila. Navodila za izvoz so na voljo tukaj​.

  • Ustrezno označimo, ali gre za institucionalno digitalno potrdilo ter vnos potrdimo z »Obdelaj in shrani«.

  • V primeru, da želimo naložiti certifikat, ki v sistemu že obstaja, nas nanj opozori sistem, sicer pa ga uspešno dodamo.

Spreminjanje lastnosti obstoječega digitalnega potrdila

Za spreminjanje lastnosti naloženega digitalnega potrdila izberemo Moje nastavitve / Osebni podatki / Certifikati.  Izberemo želeno potrdilo in pod Aktivnosti izberemo možnost:

  • Institucionalni / Ni institucionalni – s tem lahko spremenimo, ali gre za institucionalno potrdilo ali ne

  • Prekliči – prekličemo veljavnost potrdila (le v IT-Kiosku, ne pa tudi veljavnost realnemu potrdilu)

  • Odstrani – iz portala IT-Kiosk odstranimo potrdilo​