Univerza v Mariboru se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča https://it.um.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://it.um.si/. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so: 
  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona), 
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona), 
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške), 
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem), 
  • predvidljivo delovanje spletišča, 
  • omogočeno je opremljanje grafičnih elementov z nadomestnim besedilom, 
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov. 

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena morda ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot ji​h določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pri spletnih objavah v okviru spletišča uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti tako niso dostopni tudi nekateri dokumenti, ki bi iz razloga svoje kompleksnosti predstavljali nesorazmerno breme. Vendar se na Univerzi v Mariboru kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. V prihodnje bomo skrbeli, da bomo dokumente v čim večji možni meri objavljali v dostopni obliki.
Primeri takih vsebin so: 
  • dokumenti v PDF obliki zapisa, 
  • grafični elementi v obliki slik z napisi (npr. infografike),
  • različne kompleksne tabele s podatki. 

Povratne in kontaktne informacije 

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Dostopnost bomo lahko še bolj izboljšali, če nam poročate o vaših izkušnjah z našim spletiščem. Če boste naleteli na kakšno težavo, če potrebujete dostop do informacij, ki so nedosegljive, nam to sporočite.  Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti:

Kontakt

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
+386 (0)2 23 55 290
splet.cis@um.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. V kolikor v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.  V primeru, da ugotovite odstopanje od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
+386 (0)1 555 58 48
gp.irsid@gov.si


Priprava izjave o dostopnosti 

​Izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene. ​​
Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 18.04.2023.​